Kháng thể kháng virus viêm gan C

140,000 đ

Mã số xét nghiệm:

13955-0

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Chemiluminsescent microparticle immunoassay