Kháng thể kháng Streptolysin O do liên cầu khuẩn nhóm A

60,000 đ

Mã số xét nghiệm:

5370-2

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Turbidimetric/Immunturbidimetric