Kháng thể IgM kháng virus viêm gan E

150,000 đ

Mã số xét nghiệm:

83128-9

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzyme linked immunosorbent assay