Kháng thể IgM kháng sán lá gan nhỏ

85,000 đ

Mã số xét nghiệm:

8020-0CSM

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzyme linked immunosorbent assay