Kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae

195,000 đ

Mã số xét nghiệm:

8078-8

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzyme linked immunosorbent assay