Kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi của virus viêm gan B

140,000 đ

Mã số xét nghiệm:

24113-3

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Chemiluminsescent microparticle immunoassay