Kháng thể IgM kháng Helicobacter pylori

120,000 đ

Mã số xét nghiệm:

46987-4

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzyme linked immunosorbent assay