Kháng thể IgM kháng Cardiolipin

195,000 đ

Mã số xét nghiệm:

24386-5

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzyme linked immunosorbent assay