Kháng thể IgG+IgM kháng virus sốt xuất huyết

200,000 đ

Mã số xét nghiệm:

87546-8

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Immunochromatography assay