Kháng thể IgG kháng virus herpes

90,000 đ

Mã số xét nghiệm:

90461-5

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzyme linked immunosorbent assay