Kháng thể IgG kháng sán lá phổi

110,000 đ

Mã số xét nghiệm:

7977-2

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzyme linked immunosorbent assay