Kháng thể IgG kháng sán dây nhỏ

110,000 đ

Mã số xét nghiệm:

22264-6

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzyme linked immunosorbent assay