Free Prostate-specific Antigen (Free PSA) / PSA tự do

120,000 đ

Mã số xét nghiệm:

83113-1

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Chemiluminsescent microparticle immunoassay