Đường ngẫu nhiên

20,000 đ

Mã số xét nghiệm:

2339-0

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzymatic (Hexokinase/G-6-PDH)