Định tính kháng thể kháng Helicobacter

160,000 đ

Mã số xét nghiệm:

22310-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Immunochromatography assay