Dấu ấn ung thư 72-4

180,000 đ

Mã số xét nghiệm:

17843-4

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Electrochemiluminsescence immunoassay