Dấu ấn ung thư 15-3

180,000 đ

Mã số xét nghiệm:

83083-6

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Chemiluminsescent microparticle immunoassay