Cyfra 21-1 (Cytokeratin 19 fragment)

180,000 đ

Mã số xét nghiệm:

25390-6

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Chemiluminsescent microparticle immunoassay