Cortisol buổi sáng

120,000 đ

Mã số xét nghiệm:

45049-4-P

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Chemiluminsescent microparticle immunoassay