Thiếu Máu

Xét nghiệm sắt huyết thanh đo lượng sắt trong máu Xét nghiệm transferrin đo lượng transferrin - một loại protein có nhiệm vụ vận chuyển sắt đến các cơ quan khác nhau trong cơ thể. TIBC: thông số đo lường khả năng phân tử sắt gắn với transferrin và các protein khác trong máu. Các xét nghiệm này giúp phát hiện nguyên nhân gây thiếu máu liên quan đến thiếu sắt.
99.000 đ