Ký sinh trùng

Giúp định lượng kháng thể IgG của giun tròn Angiostrongylus cantonensis trong máu.
110.000 đ
Giúp định lượng kháng thể IgG của giun tròn Angiostrongylus cantonensis trong máu.
91.000 đ
Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG của sán lợn Cysticercosis trong máu
121.000 đ
Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG của amip Entamoeba histolytica trong máu
121.000 đ
Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG của kí sinh trùng sán dải chó trong máu
121.000 đ
Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG sán lá gan lớn trong máu
121.000 đ
Giúp định lượng kháng thể IgG của giun đầu gai Gnasthostoma trong máu.
121.000 đ
Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG của ký sinh trùng Paragonimus trong máu
121.000 đ
Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG của sán máng Schistosoma trong máu
121.000 đ
Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG của giun lươn Strongyloides trong máu
121.000 đ
Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG của giun tròn Toxocara trong máu
121.000 đ
Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG của ký sinh trùng Toxoplasma trong máu
189.000 đ
Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG của ký sinh trùng Toxoplasma trong máu
343.000 đ
Toxoplasma gondii là loại kí sinh trùng có khả năng gây bệnh cho người. Hầu hết bệnh nhân không triệu chứng, ngoại trừ những người suy giảm miễn dịch và trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm khi mang thai. Hậu quả ở trẻ sơ sinh bao gồm tổn thương não, mắt và các cơ quan khác. Kí sinh trùng chủ yếu lây truyền khi tiếp xúc với chất thải của mèo bị nhiễm bệnh, ăn thịt bị nhiễm bệnh.
154.000 đ