Zalo Button

COVID

Xét nghiệm Real-time PCR nhằm phát hiện định tính virus SARS-CoV-2
Xét nghiệm PCR (Polymerase chain reaction) thực hiện bằng kỹ thuật Real Time hay gọi tắt là RT-PCR. Trong kỹ thuật này, dịch phết mũi, hầu họng... sẽ được lấy để phân tích nhằm phát hiện một đoạn gen đặc trưng của vi rút SARS-CoV-2 để kết luận về sự hiện diện của vi rút SARS-CoV-2. Xét nghiệm realtime RT-PCR hiện là phương pháp phổ biến và có độ chính xác cao nhất để xác định xem một người có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không.
Xét nghiệm PCR (Polymerase chain reaction) thực hiện bằng kỹ thuật Real Time hay gọi tắt là RT-PCR. Trong kỹ thuật này, dịch phết mũi, hầu họng... của một nhóm 5 người sẽ được lấy để phân tích nhằm phát hiện một đoạn gen đặc trưng của vi rút SARS-CoV-2 để kết luận về sự hiện diện của vi rút SARS-CoV-2.
Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 là xét nghiệm đáng tin cậy để phát hiện định tính sự hiện diện của SARS-CoV-2 có trong dịch mũi, hầu họng. Đây là xét nghiệm đơn giản, dễ thực hiện, nhanh chóng nhưng độ nhạy và độ đặc hiệu thấp hơn so với phương pháp Real time PCR