Gói xét nghiệm

Giúp phát hiện bệnh sớm khi tiểu đường đang có xu hướng trẻ hóa.
143.000 đ

Giúp chẩn đoán phản ứng với 6 loại lông động vật, bụi và mạt bụi nhà.
1.480.000 đ

loading.svg