Gói xét nghiệm

Xét nghiệm chỉ sử dụng cho cá nhân để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa trẻ và cha mẹ.
3.567.000 đ

Xét nghiệm có giá trị pháp lý để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa trẻ em và cha mẹ hoặc ông bà để có được một tài liệu pháp lý khác KHÔNG phải là giấy khai sinh.
5.880.000 đ

Xét nghiệm có giá trị pháp lý để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa đứa trẻ và cha mẹ để lấy giấy khai sinh.
5.324.000 đ

Xét nghiệm chỉ sử dụng cho cá nhân để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa đứa trẻ và người thân bên cha.
6.090.000 đ

Xét nghiệm chỉ sử dụng cho cá nhân để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa đứa trẻ và người thân bên mẹ.
6.090.000 đ