Zalo Button

Gói xét nghiệm

Giúp đánh giá sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi.
2.240.000 đ

Giúp đánh giá toàn diện sức khỏe ở độ tuổi thanh niên.
1.535.000 đ

Giúp đánh giá sức khỏe toàn diện ở độ tuổi trung niên.
1.575.000 đ

Giúp đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe ở mọi độ tuổi.
660.000 đ