Gói xét nghiệm

Gói Xét Nghiệm Dị Ứng 72 kiểm tra nồng độ IgE chuyên biệt với dị nguyên trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng phương pháp Immunoblotting. Xét nghiệm chẩn đoán 72 loại dị ứng thực phẩm bao gồm Total IgE.
1.499.000 đ

Giúp chẩn đoán phản ứng với 6 loại lông động vật, bụi và mạt bụi nhà.
1.480.000 đ

Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng đối với 14 loại thực phẩm hằng ngày.
2.310.000 đ

Giúp đánh giá khả năng dung nạp thực phẩm để xây dựng chế độ ăn hợp lý.
3.000.000 đ