Gói xét nghiệm

Giúp đánh giá sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi.
1.999.000 đ

Giúp đánh giá toàn diện sức khỏe ở độ tuổi thanh niên.
1.399.000 đ

Giúp đánh giá sức khỏe toàn diện ở độ tuổi trung niên.
1.439.000 đ

Giúp đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe ở mọi độ tuổi.
639.000 đ