Gói xét nghiệm

Giúp đánh giá sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi.
Giúp đánh giá toàn diện sức khỏe ở độ tuổi thanh niên.
Giúp đánh giá sức khỏe toàn diện ở độ tuổi trung niên.
Giúp đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe ở mọi độ tuổi.
Giúp đánh giá tổng quát tình trạng dinh dưỡng của cơ thể, đặc biệt ở trẻ nhỏ.