Gói xét nghiệm

Giúp mẹ thực hiện các xét nghiệm về bệnh truyền nhiễm khi mang thai.
Giúp đánh giá khả năng sinh sản, tinh dịch đồ và hormone ở nam giới.
Giúp mẹ thực hiện các xét nghiệm cần thiết ở tam cá nguyệt 3.
Giúp mẹ thực hiện các xét nghiệm cần thiết ở tam cá nguyệt 1.
Giúp mẹ xét nghiệm NIPT và các xét nghiệm chuyên sâu ở tam cá nguyệt 1.
Giúp mẹ thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu ở tam cá nguyệt 1.
Giúp mẹ thực hiện các xét nghiệm cần thiết ở tam cá nguyệt 2.
Giúp mẹ thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu ở tam cá nguyệt 2.
Giúp mẹ thực hiện xét nghiệm tiền sản giật ở 3 tháng đầu mang thai.
Giúp mẹ thực hiện xét nghiệm về tiền sản giật ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối mang thai.