Gói xét nghiệm

Giúp sàng lọc chuyên sâu và xác định 13 tác nhân lây nhiễm qua đường tình dục.
Giúp phát hiện virus gây bệnh nhằm chẩn đoán chính xác về các loại cúm.