Gói xét nghiệm

Giúp sàng lọc chuyên sâu và xác định 13 tác nhân lây nhiễm qua đường tình dục.