Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Bà Rịa – CMT8

Vũng Tàu – Lê Lợi